Privacy- en cookieverklaring van ScooterMax.nl 1 januari 2020

Bij ScooterMax.nl hechten we veel waarde aan de bescherming van privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. We nemen dan ook de nodige maatregelen om persoonlijke gegevens zorgvuldig te verwerken en te beveiligen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden we ons aan de vereisten van de privacywetgeving. Dit houdt onder andere in dat:

 • We duidelijk aangeven met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.
 • We alleen die persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn voor legitieme doeleinden en beperken tot het noodzakelijke.
 • We expliciet om uw toestemming vragen wanneer dit vereist is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • We passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat derde partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken, hetzelfde doen.
 • We uw recht respecteren om op uw verzoek uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

ScooterMax.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken via onze webwinkel op https://www.scootermax.nl/. We raden u aan om deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

Mocht u vragen hebben of willen weten welke gegevens we precies van u bijhouden, dan kunt u contact opnemen met ScooterMax.nl.

Verwerking van bestellingen Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken we uw persoonsgegevens om deze bestelling op een correcte wijze af te handelen. We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze bezorgdienst om de levering bij u uit te voeren. Tevens ontvangen we informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Voor dit doel maken we gebruik van uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en contactgegevens. Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang. We bewaren deze informatie totdat de bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren we langer in overeenstemming met onze wettelijke fiscale bewaarplicht.

Delen met derden We werken samen met bepaalde bedrijven die uw persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame We willen u graag op de hoogte houden van aanbiedingen, nieuwe producten of diensten middels reclame. Dit doen we via:

 • E-mail
 • Social media

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of gebruikmaken van de afmeldoptie.

Locatiegegevens Indien noodzakelijk voor de dienstverlening kunnen we locatiegegevens (GPS) verzamelen. We vragen hiervoor op het betreffende moment expliciet om uw toestemming.

Daarnaast kunnen deze (locatie)gegevens worden opgeslagen en verwerkt door de provider van bijvoorbeeld de navigatie- of kaartsoftware, zoals Google Maps. We hebben hier geen controle over. Lees daarom ook altijd de privacyverklaringen van de betreffende aanbieder.

Advertenties Onze webwinkel toont algemene advertenties. Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld, dus we kunnen niet achterhalen of u deze advertenties interessant vindt.

Openbaarmaking aan andere bedrijven of instellingen Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, verstrekken we uw persoonsgegevens onder geen enkele omstandigheid aan andere bedrijven of instellingen, tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld op verzoek van de politie bij verdenking van een misdrijf).

Statistieken We houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

Cookies Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden waarin we informatie kunnen opslaan om te voorkomen dat u deze telkens opnieuw moet invoeren. Tevens stellen cookies ons in staat om te zien wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Bij uw eerste bezoek aan onze webwinkel tonen we een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen we uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen via uw browser, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van onze webwinkel.

Google Analytics We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze webwinkel te analyseren. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten waarin strikte afspraken zijn vastgelegd over de gegevens die zij mogen verzamelen. We staan Google toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. We anonimiseren de IP-adressen niet.

Beveiliging De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. We zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging continu aan en houden nauwlettend in de gaten wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden u aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Indien mogelijk zullen we wijzigingen ook apart aankondigen.

Inzage, wijziging en verwijdering van uw gegevens Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens we van u hebben, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Zie de onderstaande contactgegevens.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten in uw persoonsgegevens.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten indienen Indien u van mening bent dat wij u niet op de juiste wijze helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contactgegevens
ScooterMax.nl
Koperweg 21B 2401 LH Alphen aan den Rijn
E-mail: sales @scootermax.nl
Telefoon: +31 6 57451455